Klinik for fodterapi v/ Pia Frantzen

Værd at vide

10 gode tips til pleje af din fødder:

 • Skyl dine fødder dagligt i lunken vand.
 • Tør fødderne grundigt, især mellem tæerne. Så forebygger du hudsvamp.
 • Klip neglene lige over – klipper du ned i siderne risikere du nedgroede negle
 • Brug fodcreme, hver dag – så huden holdes smidig og du forebygger hård hud og hælrevner.
 • Hård hud og ligtorne skal fjernes –du kan få hjælp af en fodterapeut.
 • Motionér dine fødder – krumme tæer eller sprede dem. Vippe foden op og ned.
 • Benyt åndbare strømper – skift strømper dagligt. Brug strømper af natur materiale. Nylon forhindre huden i at ånde, så sved og fugt bliver i strømpen.
 • Tjek dine sko – sålen rettes ud så du ikke gå rundt på folder.
 • Overvej indlæg – indlæg kan give dig en bedre gang, hvis du har fejlstillinger i fødderne.
 • Du kan eventuelt få lavet en indlægs forundersøgelse hos din fodterapeut.
 • Vælg sko efter gøremål – skift også gerne sko et par gange dagligt.

Persondataforordningen for patientbehandling

I Forbindelse med dine behandlinger her i klinikken, er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig. Vi behandler dine oplysninger fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med Persondataloven.

 

Dataansvarlig: Fodterapeut Pia Frantzen • Søborg Torv 12 sal. 4 • 2860 Søborg • CVR nr. 15413506

Telefon: 2818 8923 • E-mail: fodterapi@piafrantzen.dk

 

1. Disse oplysninger behandler vi?

Vi notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Vi kan modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner f.eks. læger efter reglerne i sundhedsloven kapitel 9. I forbindelse med din oprettelse i Klinikkens IT-System,  vil dine oplysninger blive videre givet til klinikkens Databehandlere: Complimenta. (kliniksystem).

 

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer/CPR. Nr.
 • Helbredsoplysninger
 • Sygesikringen Danmark
 • Oplysninger om evt. værge

 

Oplysningerne anvendes til brug for en sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare dine alle oplysninger sikkert og fortroligt. Oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

 

I tilfælde hvor vi også anvender dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. Indhenter vi dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1.

 

2. Videregivelse

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt omkring dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden dit samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner f.eks. din egen læge. Reglerne herom findes i sundhedsloven kapitel 9. Oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidler i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis behandlingen helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

 

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Journaler opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra seneste notat i journalen, jr. Journalbekendtgørelse § 15, stk. 2. Oplysninger til brug for afregningsformål kan opbevares længere, hvis det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må der ikke slettes oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er

fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

 

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan dette indgives til: www.datatilsynet.dk Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kontaktoplysninger på: www.stps.dk

Nyttige link

Diabetes foreningen - diabetes.dk

Gigtforeningen - gigtforeningen.dk

Ældresagen - aeldresagen.dk

sygeforsikring.dk

altomfoden.dk

 

 

 

Sundhedshuset l Søborg torv 12, 4. sal, rum 410A l 2860 Søborg l Mail: fodterapi@piafrantzen.dk l Tel.: 28 18 89 23 l Følg mig på